Skip Navigation LinksDomov/PSŠ/PSŠ – Premostitveni sklad športnikov/Letno poročilo

Letno poročilo

Sklad premostitvenega zavarovanja poklicnih in vrhunskih športnikov ali Premostitveni sklad športnikov (PSŠ) je namenjen vključitvi poklicnih in vrhunskih športnikov v premostitveno zavarovanje ter omogoča zagotavljanje njihove socialne varnosti po zaključku aktivne športne kariere. Kapitalska družba, d. d., je skladno z zahtevami Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1) izvedla vse potrebne aktivnosti za ustanovitev in poslovanje PSŠ, ustanovljenega 1. 9. 2016. V letu 2017 je bila sklenjena ena pogodba o financiranju, vendar v PSŠ še ni bilo prejetih vplačil prispevkov za premostitveno zavarovanje. PSŠ konec leta 2017 tako še ni imel sredstev.