Zaposlitve

Objava: 11. 8. 2022

 

Upravljamo osnovno premoženje, namenjeno zagotavljanju dodatnih sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v vrednosti več kot milijardo evrov, in premoženje Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, namenjeno izplačevanju poklicnih pokojnin, v vrednosti več kot osemsto milijonov evrov.

              SLUŽBA ZA INFORMACIJSKO PODPORO IN ORGANIZACIJO POSLOVNIH PROCESOV,

                                                                    objavlja prosto delovno mesto

                                                                      VIŠJEGA SVETOVALCA (m/ž)

Pogoji za sklenitev delovnega razmerja so:

 • visoka izobrazba ali ustrezna bolonjska stopnja informatike, računalništva ali druge ustrezne smeri
 • znanje angleškega jezika,
 • usposobljenost za delo z računalnikom na ekspertnem nivoju,
 • 36 mesecev delovnih izkušenj na področju informatike, računalništva ali informatike.

 Temeljna opravila delovnega mesta za področje višjega svetovalca so:

 • nameščanje in upravljanje uporabniške strojne opreme (delovne postaje, tiskalniki, mobilne naprave…),
 • skrbništvo aplikacij,
 • načrtovanje in izvajanje razvoja informacijskega in komunikacijskega sistema družbe,
 • organiziranje nabave strojne opreme na področju informacijske in komunikacijske tehnologije,
 • sodelovanje z zunanjimi izvajalci pri vzdrževanju informacijske opreme,
 • nadgradnja poslovnih procesov, dajanje predlogov in izvajanje informatizacije in avtomatizacije procesov,
 • načrtovanje in vzdrževanje zaščite informacijskega in komunikacijskega sistema,
 • upravljanje in vzdrževanje informacijske in komunikacijske opreme,
 • upravljanje in vzdrževanje baz podatkov,
 • pomoč uporabnikom,
 • priprava notranjih aktov družbe in aktov skladov v upravljanju družbe.

S kandidatom se lahko v fazi izbire opravi preizkus znanja.

Pričakovana znanja, izkušnje in kompetence:

 • upravljanje Windows namiznih in strežniških operacijskih sistemov,
 • osnovno znanje MS Office,
 • poznavanje omrežnih protokolov in delovanja IP omrežij,
 • upravljanje Microsoft aktivnega imenika,
 • upravljanje virtualizacijskega okolja VmWare,
 • upravljanje Microsoft Exchange,
 • komunikativnost in zmožnost timskega dela, usmerjenost na reševanje izzivov,
 • specializacija ali licence s področja računalništva ali informatike.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami s področja informatike, računalništva ali na drugem sorodnem področju ter z opravljenimi certifikati s področja informacijskih tehnologij.

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pričakujemo v treh (3) delovnih dneh od objave na naslov: Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d .d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: zaposlitve@kapitalska-druzba.si.

 

 

Upravljamo osnovno premoženje, namenjeno zagotavljanju dodatnih sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v vrednosti več kot milijardo evrov, in premoženje Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, namenjeno izplačevanju poklicnih pokojnin, v vrednosti več kot osemsto milijonov evrov.

                                                                   SEKTOR ZA POKLICNO ZAVAROVANJE,

                                                                    Oddelek za nadzor prispevkov in razvoj

                                                                             objavlja prosto delovno mesto

                                                                                         SVETOVALCA (m/ž)

Pogoji za sklenitev delovnega razmerja so:

 • višja ali visoka izobrazba oz. ustrezna bolonjska izobrazba naravoslovno-tehniške, računalniške ali druge ustrezne smeri,
 • znanje angleškega jezika,
 • usposobljenost za delo z računalnikom na visokem uporabniškem nivoju, kar vključuje napredno znanje excela in poznavanje vsaj enega višjega nivojskega programskega jezika (npr. Python ali Java),
 • poznavanje pokojninskega sistema.

 Prosto delovno mesto obsega dela s področja razvoja podatkovnih rešitev (t. i. razvijalec podatkovnih rešitev).

 Temeljna opravila delovnega mesta za področje razvijalca podatkovnih rešitev so:

 • načrtovanje, razvoj, nadgradnja, testiranje, vzdrževanje in dokumentiranje podatkovnih in programskih rešitev,
 • analiza poslovnih zahtev in podatkovnih tokov,
 • koordiniranje zunanjih izvajalcev na področju razvoja novih rešitev,
 • svetovanje in podpora uporabniškim skrbnikom in uporabnikom pri razvoju in uporabi podatkovnih rešitev in računalniških sistemov,
 • prenosi informacijskih rešitev med razvojnimi in produkcijskimi okolji,
 • predlaganje in/ali uvajanje izboljšav,
 • uvajanje novih orodij za relacijske baze podatkov pri razvoju aplikacij,
 • načrtovanje in vzdrževanje logičnega in fizičnega podatkovnega modela,
 • razvoj in vzdrževanje sistema za zbiranje podatkov iz številnih virov in podatkovnih shramb,
 • spremljanje trendov na podatkovnem področju, izbira ter implementacija ustreznih tehnologij,
 • koordiniranje, nadzor in spremljanje delovnega procesa,
 • upravljanje podatkovnega slovarja in sledljivosti podatkov,
 • upravljanje kvalitete podatkov in čiščenja podatkov.

S kandidatom se lahko v fazi izbire opravi preizkus znanja.

Na prosto delovno mesto se lahko zaposli tudi kandidat brez delovnih izkušenj.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem informacijskih tehnologij in programskih jezikov, relacijskih baz podatkov, programiranja aplikacij, povezanih na relacijske baze podatkov, izkušnjami z integracijo informacijskih sistemov na osnovi spletnih storitev in aplikativnih vmesnikov in poznavanjem orodij za poslovno inteligenco ter tisti, ki bodo izkazovali sposobnost timskega dela in učinkovitega komuniciranja.

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pričakujemo v treh (3) delovnih dneh od objave na naslov: Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d .d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: zaposlitve@kapitalska-druzba.si.