Zaposlitve

 

Datum objave: 30. 5. 2023

Upravljamo osnovno premoženje, namenjeno zagotavljanju dodatnih sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v vrednosti več kot milijardo evrov, in premoženje Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, namenjeno izplačevanju poklicnih pokojnin, v vrednosti več kot osemsto milijonov evrov.

SLUŽBA ZA INFORMACIJSKO PODPORO IN ORGANIZACIJO POSLOVNIH PROCESOV,

objavlja prosto delovno mesto

TEHNIK INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (m/ž)

Pogoji za sklenitev delovnega razmerja so:

 • srednješolska izobrazba s področja informatike ali računalništva,
 • zahtevane delovne izkušnje 12 mesecev s področja informatike, računalništva ali na drugem sorodnem področju,
 • znanje angleškega jezika,
 • usposobljenost za delo z računalnikom na ekspertnem nivoju.

Temeljna opravila delovnega mesta za področje tehnika informacijske tehnologije so:

 • izvajanje storitev pomoči uporabnikom informacijskega in komunikacijskega sistema,
 • izvajanje storitev gostovanja poslovne programske opreme za družbe v skupini,
 • sodelovanje z zunanjimi izvajalci pri vzdrževanju informacijske opreme,
 • izvajanje aktivnosti za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja družbe,
 • upravljanje ServiceDeska,
 • upravljanje in vzdrževanje informacijske in komunikacijske opreme,
 • izvajanje storitev odvisnim družbam,
 • izvajanje drugih del po navodilih neposrednega nadrejenega ali uprave.

S kandidatom se lahko v fazi izbire opravi preizkus znanja.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati  z opravljeno specializacijo ali pridobljenimi licencami s področja računalništva ali informatike, dobro usposobljenostjo za delo z orodji MS Office ter  s poznavanjem

 • dela z relacijskimi podatkovnimi bazami (MS SQL, po možnosti tudi Oracle), s poudarkom na sistemskem upravljanju aplikacijskih podatkovnih strežnikov Oracle in/ali Microsoft SQL,
 • Microsoft operacijskih sistemov (odjemalci, strežniki),
 • omrežnih protokolov in delovanja IP omrežij osnov delovanja poslovno-informacijskih sistemov,
 • .NET tehnologij in razvoja z Microsoft Visual Studio,
 • spletnih tehnologij.

Na prosto delovno mesto se lahko zaposli tudi kandidat brez delovnih izkušenj.

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Če se prepoznate kot ustrezen kandidat, ki se želi priključiti dinamičnemu in motiviranemu kolektivu, svojo prijavo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite na naslov: Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d .d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: zaposlitve@kapitalska-druzba.si.

Prijave so možne do 14. 6. 2023.

 

 

Datum objave: 30. 5. 2023

Upravljamo osnovno premoženje, namenjeno zagotavljanju dodatnih sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v vrednosti več kot milijardo evrov, in premoženje Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, namenjeno izplačevanju poklicnih pokojnin, v vrednosti več kot osemsto milijonov evrov.

 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKO PODPORO IN ORGANIZACIJO POSLOVNIH PROCESOV,

objavlja prosto delovno mesto

VIŠJEGA SVETOVALCA (m/ž)

Pogoji za sklenitev delovnega razmerja so:

 • visoka izobrazba ali ustrezna bolonjska stopnja informatike, računalništva ali druge ustrezne smeri
 • znanje angleškega jezika,
 • usposobljenost za delo z računalnikom na ekspertnem nivoju,
 • 36 mesecev delovnih izkušenj na področju informatike, računalništva ali informatike.

Temeljna opravila delovnega mesta za področje višjega svetovalca so:

 • upravljanje in vzdrževanje aplikacijskega podatkovnega strežnika Oracle in/ali Microsoft SQL,
 • izdelava in administracija varnostnih kopij podatkovnih baz,
 • načrtovanje, testiranje in implementacija novih verzij aplikacijskih podatkovnih strežnikov,
 • testiranje, razvoj in odpravljanje napak v okolju podatkovnih baz,
 • izvajanje del in nalog v okviru tehničnega skrbništva poslovnih aplikacij,
 • načrtovanje in izvajanje razvoja informacijskega in komunikacijskega sistema družbe,
 • sodelovanje z zunanjimi izvajalci pri vzdrževanju IKT opreme,
 • nadgradnja poslovnih procesov, dajanje predlogov in izvajanje informatizacije, avtomatizacije in optimizacije poslovnih procesov,
 • načrtovanje in vzdrževanje zaščite informacijskega in komunikacijskega sistema,
 • pomoč uporabnikom,
 • priprava notranjih aktov družbe in aktov skladov v upravljanju družbe,
 • po nalogu nadrejenega opravljal tudi dela, ki izhajajo iz procesov dela in druga dela, ki ustrezajo njegovi strokovni usposobljenosti.

S kandidatom se lahko v fazi izbire opravi preizkus znanja.

Pričakovana znanja, izkušnje in kompetence:

 • uporaba splošnih in specifičnih računalniških programov,
 • izkušnje s podatkovnimi bazami,
 • poznavanje IKT orodij za podporo poslovanju,
 • poznavanje postopkov varnostnega kopiranja in obnovitve podatkov,
 • odlične sposobnosti analitičnega mišljenja,
 • izkušnje z Windows serverjem (AD, DNS),
 • poznavanje omrežnih protokolov in delovanja IP omrežij,
 • zaželeno poznavanje .NET tehnologij in razvoja z Microsoft Visual Studio,
 • zaželeno poznavanje spletnih tehnologij,
 • komunikativnost in zmožnost timskega dela, usmerjenost na reševanje izzivov,
 • specializacija ali licence s področja računalništva ali informatike.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami s področja informatike, računalništva ali na drugem sorodnem področju ter z opravljenimi certifikati s področja informacijskih tehnologij.

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Če se prepoznate kot ustrezen kandidat, ki se želi priključiti dinamičnemu in motiviranemu kolektivu, svojo prijavo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite na naslov: Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d .d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: zaposlitve@kapitalska-druzba.si.

Prijave so možne do 14. 6. 2023.

Skoči na vsebino