Zaposlitve

Upravljamo osnovno premoženje, namenjeno zagotavljanju dodatnih sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v vrednosti več kot milijardo evrov, in premoženje Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, namenjeno izplačevanju poklicnih pokojnin, v vrednosti več kot osemsto milijonov evrov.

 

 SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO

objavlja prosto delovno mesto

VIŠJI REFERENT (m/ž)

 

Pogoji za sklenitev delovnega razmerja so:

  • srednješolska stopnja izobrazbe ekonomske, naravoslovno – tehniške ali druge ustrezne smeri,
  • 12 mesecev delovnih izkušenj s področja računovodstva ali financ,
  • usposobljenost za delo z računalnikom, poznavanje računovodskih standardov in financ.

Temeljna opravila delovnega mesta višji referent:

  • vodenje knjigovodstva družbe in skladov v upravljanju družbe;
  • vodenje terjatev in obveznosti;
  • vodenje knjige osnovnih sredstev;
  • vodenje knjig finančnih naložb družbe in skladov v upravljanju družbe;
  • izdelava računovodskih izkazov skladov v upravljanju družbe ter poročanje regulatorju;
  • sodelovanje pri obračunu, knjiženju in poročanju plač in drugih izplačil iz delovnega razmerja ter drugih izplačil;
  • priprava vsebinskih in funkcionalnih specifikacij v zvezi s področjem dela ter sodelovanje pri razvoju informacijskih rešitev na področju odločanja, načrtovanja in poročanja.

Na prosto delovno mesto se lahko zaposli tudi kandidat brez delovnih izkušenj.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem področja knjiženja prejetih in izdanih računov, knjiženja osnovnih sredstev, računovodske spremljave pokojninskih ali investicijskih skladov in obračuna plač.

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Če se prepoznate kot ustrezen kandidat, ki se želi priključiti dinamičnemu in motiviranemu kolektivu, svojo prijavo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite na naslov: Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d .d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: zaposlitve@kapitalska-druzba.si.

 Prijave so možne do 23. 9. 2023.

 

Skoči na vsebino