Zakonsko obveščanje

V skladu z določili Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) je Kapitalska družba, kot upravljavec Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja dolžna izvajati naslednje obveščanje:

Poleg tega mora Kapitalska družba, kot upravljavec Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja na svoji spletni strani javno objaviti:

Skoči na vsebino