Informacije javnega značaja

V skladu z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C, Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je stopila v veljavo 17. 04. 2014, Kapitalska družba, d. d., na tem mestu objavlja informacije v skladu z 11. in 12. odstavkom 10.a člena ZDIJZ.

Pooblaščena oseba za dostop do informacij javnega značaja je Tina Vizjak Špec. Pisne zahteve za dostop do IJZ lahko pošljete na elektronski naslov Tine Vizjak Špec ali po pošti na naslov Kapitalska družba, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, s pripisom “Zahteva za dostop do informacij javnega značaja”.

Skoči na vsebino