Obrazci

 1. Zahtevek zavarovanca-člana za enkratno izplačilo oz. prenos sredstev Izpolni zavarovanec-član poklicnega zavarovanja za uveljavitev pravice do enkratnega izplačila oziroma prenosa sredstev v višini odkupne vrednosti zaradi starostne, predčasne, vdovske ali invalidske upokojitve v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju.V primeru, da ste kot zavarovanec NEREZIDENT in želite pri izplačilu sredstev uveljavljati oprostitev davka od drugih dohodkov, priložite k vašemu zahtevku še izpolnjen in potrjen obrazec KIDO 8 – Zahtevek za oprostitev davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki ga najdete tukaj.
 2. Zahtevek dediča oziroma upravičenca za primer smrti za izplačilo sredstev v primeru smrti zavarovanca-člana ali uživalca poklicne pokojnine Izpolni dedič oziroma upravičenec v primeru smrti zavarovanca poklicnega zavarovanja ali uživalca poklicne pokojnine.
 3. Zahtevek zavarovanca-člana MORS za prenos ali enkratno izplačilo odkupne vrednosti Izpolni zavarovanec-član MORS, ki izpolnjuje pogoje iz 7. odstavka 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) za prenos ali enkratno izplačilo odkupne vrednosti.Sestavni del zahtevka je Potrdilo Ministrstva za obrambo Izpolni MORS, ki potrjuje, da zavarovanec izpolnjuje pogoj za prenos ali enkratno izplačilo odkupne vrednosti skladno s 7. odstavkom 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).V primeru, da ste kot zavarovanec NEREZIDENT in želite pri izplačilu sredstev uveljavljati oprostitev davka od drugih dohodkov, priložite k vašemu zahtevku še izpolnjen in potrjen obrazec KIDO 8 – Zahtevek za oprostitev davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki ga najdete tukaj.
 4. Zahtevek zavarovanca-člana POLICISTA za izplačilo odkupne vrednosti Izpolni zavarovanec POLICIST, ki izpolnjuje pogoje iz 54. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) za izplačilo odkupne vrednosti v enkratnem znesku.Sestavni del zahtevka je Potrdilo MNZ, Policija Izpolni MNZ, Policija, ki potrjuje, da zavarovanec izpolnjuje pogoje za izplačilo odkupne vrednosti v enkratnem znesku, skladno s 54. členom Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol).V primeru, da ste kot zavarovanec NEREZIDENT in želite pri izplačilu sredstev uveljavljati oprostitev davka od drugih dohodkov, priložite k vašemu zahtevku še izpolnjen in potrjen obrazec KIDO 8 – Zahtevek za oprostitev davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki ga najdete tukaj.
 5. Zahtevek zavarovanca-člana za prenos sredstev zaradi dokupa pokojninske dobe in enkratno izplačilo oz. prenos sredstev Izpolni zavarovanec-član poklicnega zavarovanja za uveljavitev pravice do prenosa sredstev na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za namen dokupa pokojninske dobe ter do enkratnega izplačila oziroma prenosa preostanka sredstev v višini odkupne vrednosti zaradi starostne, predčasne ali invalidske upokojitve v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju.V primeru, da ste kot zavarovanec NEREZIDENT in želite pri izplačilu sredstev uveljavljati oprostitev davka od drugih dohodkov, priložite k vašemu zahtevku še izpolnjen in potrjen obrazec KIDO 8 – Zahtevek za oprostitev davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki ga najdete tukaj.
 6. Zahtevek uživalca poklicne pokojnine za enkratno izplačilo oz. prenos presežka sredstev Izpolni uživalec poklicne pokojnine za uveljavitev pravice do enkratnega izplačila oziroma prenosa sredstev v višini odkupne vrednosti po zaključenem obdobju prejemanja poklicne pokojnine v primeru presežka sredstev na svojem osebnem računu.V primeru, da ste kot zavarovanec NEREZIDENT in želite pri izplačilu sredstev uveljavljati oprostitev davka od drugih dohodkov, priložite k vašemu zahtevku še izpolnjen in potrjen obrazec KIDO 8 – Zahtevek za oprostitev davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki ga najdete tukaj.
 7. Vloga za pridobitev informativnih podatkov o poklicni pokojnini Sestavni del vloge je Obrazec ZPIZ Izpolni zavarovanec poklicnega zavarovanja za informacijo o predvidenem datumu poklicne upokojitve in višini poklicne pokojnine.
 8. Zahtevek za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine Sestavni del zahtevka je Obrazec ZPIZ Izpolni zavarovanec poklicnega zavarovanja za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine pred starostno upokojitvijo v obveznem pokojninskem zavarovanju.
 9. Zahtevek za izdajo potrdila o vključenosti v poklicno zavarovanje (vloži zavarovanec)
 10. Izjava o določitvi upravičencev za primer smrti Zavarovanec poklicnega zavarovanja lahko določi upravičence za primer smrti zavarovanca v času do poklicne upokojitve. Če upravičenci niso določeni, se odkupna vrednost enot premoženja izplača dedičem umrlega zavarovanca.
 11. Zahtevek za enkratno izplačilo ali prenos naknadno plačanih prispevkov Izpolni oseba, za katero so bili prispevki za poklicno zavarovanje plačani naknadno, ko je poklicno zavarovanje že prenehalo.
 1. Prijava v poklicno zavarovanje Izpolni zavezanec za prijavo zaposlenega v poklicno zavarovanje.
 2. Mirovanje_prenehanje poklicnega zavarovanja (v obliki .doc) Izpolni zavezanec za mirovanje_prenehanje poklicnega zavarovanja.
 3. Prenehanje mirovanja poklicnega zavarovanja (v obliki .doc) Izpolni zavezanec za prenehanje mirovanja poklicnega zavarovanja.
 4. Obrazec za spremembe podatkov o zavarovancu Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja RS Izpolni zavezanec za spremembo podatkov o zavarovancu poklicnega zavarovanja.
 5. Poročilo o obračunanih in plačanih prispevkih Izpolni zavezanec za poročanje o obračunanih in plačanih prispevkih.
 6. Zahtevek za izdajo potrdila o vključenosti v poklicno zavarovanje (vloži zavezanec) Izpolni zavezanec za informacijo o obdobju vključenosti zavarovanca v poklicno zavarovanje, ki jo potrebuje ZPIZ za izračun dodane dobe v primeru upokojitve.
 7. Vloga za pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev za prenehanje plačevanja prispevkov za poklicno zavarovanje (vloži zavezanec) Izpolni zavezanec za informacijo o prenehanju plačevanja prispekov za poklicno zavarovanje.
 8. Izjava delodajalca o prenehanju poklicnega zavarovanja in vzpostavitvi zadržanja
 1. Izjava o posredovanju in varovanju podatkov Izpolni zavezanec za potrebe posredovanja in varovanja podatkov v poklicnem zavarovanju.
 2. Obrazec za določitev, spremembo ali preklic pooblaščenca za posredovanje in varovanje podatkov Izpolni zavezanec za pooblastilo, spremembo ali preklic pooblastila za posredovanje in varovanje podatkov. Navodila za izpolnjevanje obrazca
 3. Obrazec za določitev, spremembo ali preklic kontaktne osebe Izpolni zavezanec za namen komunikacije. Navodila za izpolnjevanje obrazca
 4. Obrazec za spremembo podatkov o odgovorni osebi Izpolni zavezanec v primeru spremembe odgovorne osebe. Navodila za izpolnjevanje obrazca
Skoči na vsebino