Kapitalska družba, d. d., je pravna oseba, organizirana kot delniška družba, katere edini delničar in ustanovitelj je Republika Slovenija.

Vizija Kapitalske družbe je ostati ugledna, zanesljiva in zaupanja vredna finančna ustanova, ki z znanjem in strokovno usposobljenim kadrom zagotavlja dolgoročno rast svojega premoženja in premoženja zavarovancev sklada.

Ta vizija se danes uresničuje. V vseh letih poslovanja s preudarnim preoblikovanjem premoženja in razpršenostjo novih vlaganj Kapitalska družba sledi kriterijem varnosti, donosnosti in likvidnosti portfeljev v upravljanju.

Naša vizija in poslanstvo