Kapitalska družba, d. d., je pravna oseba, organizirana kot delniška družba, katere edini delničar in ustanovitelj je Republika Slovenija.

Vizija Kapitalske družbe je ostati strokovna, ugledna in zaupanja vredna finančna ustanova, ki z znanjem in s strokovno usposobljenimi zaposlenimi zagotavlja dolgoročno rast svojega premoženja in premoženja članov v skladih, ki jih upravlja. Poslovne cilje uresničujemo na podlagi strokovnosti finančnih storitev, ki temelji na visoki strokovni usposobljenosti zaposlenih.

Poslanstvo Kapitalske družbe je zagotavljati dolgoročno varna, likvidna in donosna sredstva za pokojninsko blagajno ter zagotavljanje zakonskih pravic zavarovancev v skladih, ki jih upravlja. Z učinkovitim obvladovanjem tveganj zagotavljamo varnost poslovanja.

Naše poslanstvo in vizija
Skoči na vsebino