Kapitalska družba, d. d., je pravna oseba, organizirana kot delniška družba, katere edini delničar in ustanovitelj je Republika Slovenija.

Poslanstvo Kapitalske družbe, d. d., je zagotavljati dodatna sredstva za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. To nalogo izpolnjujemo z upravljanjem lastnega premoženja ter z upravljanjem premoženja Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ). Zagotavljamo dolgoročno varna, likvidna in donosna sredstva za izplačevanje dodatnih pokojnin zaposlenih prebivalcev in prebivalk Republike Slovenije. Upamo si slediti izzivom trga. Dolgoletno uspešno poslovanje in finančna moč družbe je zagotovilo za vaše zaupanje.

Vizija Kapitalske družbe je ostati ugledna, zanesljiva in zaupanja vredna finančna ustanova, ki z znanjem in strokovno usposobljenim kadrom zagotavlja dolgoročno rast svojega premoženja in premoženja zavarovancev sklada.

Ta vizija se danes uresničuje. V vseh letih poslovanja s preudarnim preoblikovanjem premoženja in razpršenostjo novih vlaganj Kapitalska družba sledi kriterijem varnosti, donosnosti in likvidnosti portfeljev v upravljanju.

Naše poslanstvo in vizija