Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ)

Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije (SODPZ) je vzajemni pokojninski sklad, namenjen zaposlenim, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela.

SODPZ v imenu in za račun zavarovancev in drugih upravičencev upravlja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Splošno o SODPZ
Skoči na vsebino