Družbena odgovornost

Družbena odgovornost

V Kapitalski družbi, d. d., se zavedamo, da smo s svojim delovanjem močno vpeti v družbeno okolje, saj je že namen ustanovitve družbe ustvarjanje dodatnih sredstev za pokojninsko zavarovanje z upravljanjem zaupanega premoženja ter upravljanje sredstev naših zavarovancev v skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Brezskrbna starost je le ena izmed vrednot družbe, v kateri živimo in v skladu s svojim poslanstvom se trudimo za dosledno uresničitev te vrednote, da poslujemo odgovorno in s posluhom za naše deležnike: zaposlene, uporabnike naših storitev, širšo družbeno skupnost.

Družbeno odgovorno ravnanje je vedno dinamičen proces. Spremembe v gospodarskem in družbenem okolju, predvsem pa v delovnem procesu, ki se nenehno razvija in se prilagaja novim poslovnim funkcijam, od Kapitalske družbe, d. d., terjajo vlaganje v znanje zaposlenih ter izgradnjo poslovne kulture, ki omogoča in spodbuja inovativnost. Zaposleni imajo pravico in dobre možnosti za stalno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. Pomemben vidik zagotavljanja in povečevanja prihodnje socialne varnosti zaposlenih je tudi kolektivno prostovoljno pokojninsko zavarovanje, ki je omogočeno vsem zaposlenim pod enakimi pogoji. Izvajalec zavarovanja je odprti vzajemni pokojninski sklad Modre zavarovalnice: KVPS.

 

Politika trajnostnega poslovanja KAD in skupine KAD

 

Smo Družini prijazno podjetje

Družbena odgovornost

V Kapitalski družbi, d. d., se zavedamo, kako pomembna je uskladitev poklicnega in družinskega življenja, zato nadaljujemo sodelovanje v projektu Družini prijazno podjetje. Smo sorazmerno mlad kolektiv, z visoko izobraženimi kadri, med njimi so številni mladi starši z majhnimi otroki. Prizadevamo si še dodatno izboljšati delovno okolje in vsem zaposlenim omogočiti lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Osnovni certifikat smo prejeli 14. 5. 2010, ob pridobitvi osnovnega certifikata pa smo sprejeli osem ukrepov. S tem smo izpolnili pogoje za pridobitev polnega certifikata, ki ga je dne 20. 9. 2013 podelil revizorski svet. Polni certifikat je nadgradnja osnovnemu certifikatu, ki je veljal od obdobja 2010 – 2013.

Že sprejetim ukrepom (vsebina fleksibilnejšega upravljanje delovnega časa, izvajanje mnenjskih raziskav med zaposlenimi ter dodatno informiranje zaposlenih, izobraževanje vodij glede učinkovitejšega usklajevanja dela in družine, dodaten dela prost dan za otroka v prvih treh razredih, fleksibilnejši delavnik ob uvajanju otroka v vrtec ter vključevanju zaposlenih po daljši odsotnosti), smo za ohranitev polnega certifikata dodali nove štiri ukrepe, ki jih moramo v naslednjih treh letih implementirati. Novi ukrepi se nanašajo na področje vsebin druženje med zaposlenimi, sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju, obdaritev novorojenca in na novoletno obdarovanje otrok. Novi ukrepi so bili predlagani upoštevaje splošne ekonomske pogoje poslovanja družbe (gospodarske razmere, napovedano preoblikovanje in varčevalne ukrepe v državi in državnih družbah) in že vzpostavljeno dobro prakso pri osebnih dogodkih med zaposlenimi v naši družbi.

Več lahko preberete v priponkah:

Kapitalska družba prejela posebno zahvalo za širjenje kulture družini prijaznega podjetja v Sloveniji

Kapitalska družba pridobila polni certifikat Družini prijazno podjetje

 

Kapitalska družba, d. d., kupila defibrilator (AED)

Kapitalska družba kupila defibrilator (AED)

Kapitalska družba, d. d., se je junija 2015 odločila za nakup defibrilatorja, aparata za nudenje prve pomoči ob srčnem zastoju. Z nakupom omenjenega pripomočka želimo prispevati k izboljšanju možnosti preživetja tistih, ki doživijo srčni zastoj. Nakup te elektronske naprave za vse pomeni še večjo varnost in dvig skrbi za nujno pomoč na višjo raven.

Čeprav je upravljanje z AED preprosto, je Kapitalska družba, d. d., vseeno izvedla usposabljanje ter nanj povabila zaposlene in tudi vse ostale zainteresirane, ki se nahajajo v naši poslovni stavbi.

Aparat je nameščen v skupnih prostorih, ob vhodu v stavbo Stekleni dvor, Dunajska 119, na levi strani ob javljalniku požara in je javno dostopen vsem v naši poslovni stavbi in njeni okolici med delovnim časom od 7.00 do 19.00 ure. Zaveden je v bazi AED, z namenom ozaveščanja javnosti o pomembnosti in dostopnosti naprave, za vse prisotne v naši bližini.

Ločujemo odpadke

Nepremišljena poraba naravnih virov in onesnaževanje okolja postajata pereči težavi, ki ju tudi v Kapitalski družbi, d. d., ne moremo spregledati. Zato smo vzpostavili ločeno zbiranje odpadkov. S porazdelitvijo odpadkov omogočamo njihovo nadaljnjo uporabo in/ali predelavo. Posebej zbiramo tudi plastične zamaške, z zbranimi zamaški smo se skupaj s hčerinsko družbo Modro zavarovalnico, d. d., pridružili akciji zbiranja za dober namen.

 

Uporabljamo električno energijo iz obnovljivih virov

V letu 2016 smo izvedli razpis za dobavo električne energije v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju. Upoštevali smo njene določbe in zahteve ter sklenili pogodbo za dobavo električne energije, 100-odstotno proizvedene iz obnovljivih virov. Energija, pridobljena iz okolju prijaznih, obnovljivih virov, pri proizvodnji ne izrablja fosilnih goriv, prav tako pa zajemanje obnovljivih virov energije ne izčrpa vira. Tako je okolje manj obremenjeno s toplogrednimi plini, škodljivimi emisijami in radioaktivnimi odpadki.

V letu 2013 smo izvedli razpis za dobavo električne energije v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju. Upoštevali smo določbe uredbe in njene zahteve ter sklenili pogodbo za dobavo 100 % električne energije iz obnovljivih virov. Energija, ki je pridobljena iz okolju prijaznih, obnovljivih virov, pri proizvodnji ne izrablja fosilnih goriv. Tako je okolje manj obremenjeno s toplogrednimi plini, škodljivimi emisijami in radioaktivnimi odpadki.

Skoči na vsebino