Pravila upravljanja SODPZ

Na podlagi zahteve Kapitalske družbe, d. d., je Agencija za trg vrednostnih papirjev dne 31. 7. 2014 izdala soglasje k Pravilom upravljanja Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije. Pravila so začela veljati dne 4. 8. 2014, ko je Kapitalska družba, d. d., prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, razen poglavja Naložbena politika, ki začne veljati s 4. 8. 2017.

Na podlagi zahteve Kapitalske družbe, d. d., je Agencija za trg vrednostnih papirjev dne 12. 12. 2014 izdala soglasje k spremembi Pravil upravljanja Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije. Sprememba Pravil začne veljati dne 16. 1. 2015.

Na podlagi zahteve Kapitalske družbe, d. d., je Agencija za trg vrednostnih papirjev dne 4. 2. 2016 izdala soglasje k spremembi Pravil upravljanja Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije, ki ga je Kapitalska družba, d. d . prejela dne 9. 2. 2016. Sprememba Pravil začne veljati dne 9. 3. 2016. Spremembe se nanašajo na znižanje provizije za upravljanje glede na višino čiste vrednosti sredstev v upravljanju.

Na podlagi zahteve Kapitalske družbe, d. d., je Agencija za trg vrednostnih papirjev dne 30. 11. 2016 izdala soglasje k spremembi Pravil upravljanja Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije, ki ga je Kapitalska družba, d. d . prejela dne 30. 11. 2016. Spremembe Pravil začnejo veljati dne 1. 1. 2017 zaradi uskladitve z novelo ZPIZ-2B (Uradni list RS, št. 102/2015), ki je uveljavila spremembe na področju poklicnega zavarovanja, razen poglavja Naložbena politika, ki začne veljati s 4. 8. 2017.

Na podlagi zahteve Kapitalske družbe, d. d., je Agencija za trg vrednostnih papirjev dne 20. 12. 2017 izdala soglasje k spremembi Pravil upravljanja Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije. Sprememba Pravil začne veljati dne 1. 2. 2018.

Na podlagi zahteve Kapitalske družbe, d. d., je Agencija za trg vrednostnih papirjev dne 3. 7. 2019 izdala soglasje k spremembi Pravil upravljanja Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije. Sprememba Pravil začne veljati dne 6. 8. 2019.

Na podlagi zahteve Kapitalske družbe, d. d., je Agencija za trg vrednostnih papirjev dne 27. 8. 2020 izdala soglasje k spremembi Pravil upravljanja Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije. Sprememba Pravil začne veljati dne 1. 10. 2020.

 

Pravila upravljanja Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije – začetek veljavnosti 1. 10. 2020, priloga 21. 6. 2023.

Skoči na vsebino