Poslanstvo in vizija

Poslanstvo Kapitalske družbe, d. d., je zagotavljati dodatna sredstva za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. To nalogo izpolnjujemo z upravljanjem lastnega premoženja ter z upravljanjem premoženja Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ).

Vizija Kapitalske družbe, d. d., je ostati ugledna, zanesljiva in zaupanja vredna finančna ustanova, ki z znanjem in strokovno usposobljenim kadrom zagotavlja dolgoročno rast svojega premoženja in premoženja zavarovancev sklada.

Ta vizija se danes uresničuje. V vseh letih poslovanja s preudarnim preoblikovanjem premoženja in razpršenostjo novih vlaganj Kapitalska družba, d. d., sledi kriterijem varnosti, donosnosti in likvidnosti portfeljev v upravljanju.

Skoči na vsebino