Varovanje zasebnosti

Kapitalska družba obdeluje osebne podatke v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, predvsem z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 – ZInfP, 51/2007 – ZUstS-A, 67/2007, ZVOP-1) ter Splošno uredbo EU (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Kapitalska družba obdeluje osebne podatke na način in samo za namene, določene v zakonu in Splošni uredbi, ali za namene, razvidne iz privolitve posameznika, in ne smejo biti uporabljeni na način, ki ni združljiv s temi nameni.

Kapitalska družba, d. d., se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Pri zbiranju in prenosu občutljivih podatkov, uporabljamo šifriranje SSL (Secure Sockets Layer) s 128 bitnim kodirnim ključem. Šifriranje SSL deluje tako, da so poslani podatki nečitljivi vsem, razen nam. Protokol SSL poleg tega zagotavlja tudi popolno avtentičnost spletišča Kapitalske družbe.

Spodnji podatki so namenjeni seznanitvi z informacijami, ki vam jih moramo zagotoviti v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu s 13. in 14. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kdo je upravljavec osebnih podatkov?

Kapitalska družba, d. d.
Dunajska cesta 119
1000 Ljubljana

Spletna stran: Kapitalska družba, d. d.

Kapitalska družba, d. d., je v skladu s 37. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) imenovala pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov lahko kontaktirate:

 1. Po pošti na naslov Kapitalska družba, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
 2. Preko elektronskega naslova: dpo@kapitalska-druzba.si

Katere osebne podatke obdelujemo?

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ter drugo veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Kapitalska družba, d. d., obdeluje naslednje oseben podatke:

 • podatke iz evidenc osebnih podatkov, ki jih predpisuje ZPIZ-2:
  • evidenca zavarovancev-članov,
  • evidenca zavezancev za plačilo prispevkov,
  • evidenca o obračunanih in plačanih prispevkih za poklicno zavarovanje,
  • evidenca uživalcev poklicnih pokojnin,
  • evidenca o izplačilih poklicnih pokojnin;
 • podatke iz evidenc osebnih podatkov, ki jih predpisuje ZPPDFT-1,
 • podatke iz evidenc, ki jih predpisujejo predpisi s področja davčne zakonodaje,
 • druge osebne podatke, ki jih pridobimo z vašo privolitvijo.

Za kakšen namen obdelujemo vaše osebe podatke?

Kapitalska družba, d. d., obdeluje vaše osebne podatke za namen izvajanja poklicnega zavarovanja, skladno z določili Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Kdo so uporabniki vaših osebnih podatkov?

Uporabniki osebnih podatkov so zaposleni pri upravljavcu, pogodbeni obdelovalci, državni organi ali nosilci javnih pooblastil, ki so jim bili osebni podatki posredovani v primeru zakonskih zahtev.

Koliko časa hranimo vaše osebne podatke?

Kapitalska družba, d. d., hrani vaše podatke do izpolnitve namena ter skladno z določili Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma oz. druge zakonodaje, na podlagi katere obdelujemo vaše osebne podatke.

Kakšne pravice imate v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov?

 • Pravica do seznanitve
 • Pravica do popravka
 • Pravica do izbrisa
 • Pravica do omejitve obdelave
 • Pravica do prenosa podatkov
 • Pravica do ugovora

Če menite, da so kršene vaše pravice iz naslova varstva osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu, to je pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

 

Skoči na vsebino