Naše naložbe

Naložbe v delnice in deleže gospodarskih družb

so na voljo na tem mestu. Stanje na dan 30. 4. 2023.

Podatki so pridobljeni iz virov, za katere verjamemo, da so verodostojni. Kapitalska družba, d. d., ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice odločitev, sprejetih na podlagi navedenih podatkov.

OVP – vrednostni papirji, pridobljeni iz naslova 1. odstavka 48. a člena ZNVP-1.

RVP – vrednostni papirji, pridobljeni iz naslova 5. odstavka 48. a člena ZNVP-1.

Skoči na vsebino