Pokojninski načrt

Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja

Dne 25. 8. 2023 se začne uporabljati spremenjen Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja (v nadaljevanju: pokojninski načrt).

Spremembe in dopolnitve pokojninskega načrta se nanašajo na določbe glede vročanja obračuna zavezancem, na ureditev preveč plačanih prispevkov ter na pridobitev soglasja zavarovanca-člana v primeru vzpostavitve zadržanja poklicnega zavarovanja v primeru prenehanja opravljanja dela za polni delovni čas in v primeru prenehanja opravljanja dela na delovnem mestu, na katerem je treba skleniti poklicno zavarovanje.

 

 

Skoči na vsebino