Pokojninski načrt

Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja

Dne 20. 11. 2022 se začne uporabljati spremenjen pokojninski načrt poklicnega zavarovanja, v katerem so ključne spremembe:

PRENEHANJE POKLICNEGA ZAVAROVANJA

Na podlagi 70. člena pokojninskega načrta, poklicno zavarovanje preneha tudi v primeru prenehanja opravljanja dela na delovnem mestu, za katero je obvezna sklenitev poklicnega zavarovanja, s polnim delovnim časom, kot je ta opredeljen v drugem odstavku 9. člena tega pokojninskega načrta.

V primeru zgoraj navedenega prenehanja poklicnega zavarovanja, se kot ustrezno dokazilo šteje izjava delodajalca o tem, da delavec ne opravlja več dela na delovnem mestu, za katero je obvezna sklenitev poklicnega zavarovanja, s polnim delovnim časom ter navedbo razloga za delo s krajšim delovnim časom.

SPREMEMBA OBVEZNE PRILOGE PRI UVELJAVALJNJU PRAVIC IZ POKLICNEGA ZAVAROVANJA

Pri uveljavitvi pravice do poklicne pokojnine ali pravice do enkratnega izplačila oz. prenosa sredstev, vlagatelju ni potrebno prilagati kopije osebnega dokumenta.

 

 

Skoči na vsebino