Pokojninski načrt

Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja

S 1. 1. 2024 se uporablja nov pokojninski načrt poklicnega zavarovanja.

Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja prinaša podaljšanje prehodnega obdobja, v katerem velja nova diferencirana prispevna stopnja, in sicer od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025 velja za 0,6 odstotne točke višja diferencirana prispevna stopnja.

Za obdobje enega leta, od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 se podaljša prehodno obdobje, v katerem se upošteva delež čiste vrednosti sredstev Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, do katerega se oblikujejo nerazporejene solidarnostne rezerve.

Dopolnjena je tudi določba glede novega obveznega zdravstvenega prispevka za poklicne upokojence, na podlagi novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T).

Kapitalska družba, d. d., bo od 1. 1. 2024 dalje, poleg prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, v imenu in za račun uživalca poklicne pokojnine, obračunala in odvedla tudi obvezni zdravstveni prispevek, razen če bo uživalec poklicne pokojnine upravičen do plačila prispevka po drugi, prednostni podlagi.

Skoči na vsebino