Šifrant zavarovalne dobe

Ob prijavi zavarovancev v poklicno zavarovanje je potrebno v Prijavi navesti tudi šifro beneficirane dobe ter naziv delovnega mesta.

Seznam delovnih mest poklicnega zavarovanja in ostale splošne informacije v zvezi z poklicnim zavarovanjem ter Skladom obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja so objavljene tudi na spletnem mestu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Skoči na vsebino