Delovanje na skupščinah – javna razkritja

Kapitalska družba je z namenom, da se vnaprej jasno in javno opredelijo načela, postopki ter kriteriji, po katerih bo ravnala Kapitalska družba in vsi njeni zastopniki pri izvrševanju članskih pravic v družbah, kjer ima Kapitalska družba lastniške deleže, objavila Kodeks korporativnaga upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju Kodeks). V skladu s Kodeksom, Kapitalska družba javno razkriva svoje delovanje na vsaki skupščini.

Razkritja, ki so javno objavljena v roku sedmih delovnih dni po vsaki skupščini, vsebujejo podatke o imenu družbe, o datumu poteka skupščine, o dnevnem redu ter glasovalnih stališčih Kapitalske družbe. Vsakemu razkritju je priložena tudi izjava o tem, ali je bilo delovanje Kapitalske družbe na posamezni skupščini skladno s Kodeksom oz. kakšni so bili razlogi za morebitna odstopanja.

Kapitalska družba bo enkrat letno pripravila navedena razkritja za vse opravljene skupščine v zadnjem letu ter razkritja prav tako objavila na spletni strani v januarju tekočega leta.


 

Koledar skupščin

Kapitalska družba:

Naziv družbe Datum skupščine Obvestila vezana na skupščine
CETIS d. d. 5.  3. 2024
TERME OLIMIA d. d. 29.  2. 2024
VIPA HOLDING d. d. 29.  2. 2024
PS ZA AVTO, d. o. o., LJUBLJANA 26.  2. 2024
ELEKTRO PRIMORSKA d. d. 21.  2. 2024 Poročilo
PLINHOLD d. o. o. 13.  2. 2024 Poročilo
TELEKOM SLOVENIJE, d. d. 7.  2. 2024 Poročilo
UNION HOTELS COLLECTION, d. d. – V LIKVIDACIJI 23. 1. 2024 Poročilo

 

OVP in RVP – opuščeni in registrski vrednostni papirji:

Naziv družbe Datum skupščine Obvestila vezana na skupščine
ELMONT BLED, d. d. 15.  3. 2024
LON d. d., KRANJ 12.  3. 2024
SALONIT ANHOVO, d. d. 5.  3. 2024
KIG d. d. 4.  3. 2024
ALPLES, INDUSTRIJA POHIŠTVA, d.d., ŽELEZNIKI 1.  3. 2024
CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTRIJA CELJE, D.D. 13.  2. 2024 Neudeležba
SAVA TURIZEM, d. d. 25. 1. 2024 Neudeležba
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE, d. d. 24. 1. 2024 Neudeležba
TAB, d. d. 5. 1. 2024 Neudeležba

Zahteve za sklic skupščin

Skoči na vsebino