Vstopite v KaD.Net
VSTOPITE

Storitev Kad.net ne omogoča spletnega vpogleda v osebni račun člana Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ). Namenjena je izključno delodajalcem, ki imajo s Kapitalsko družbo, d. d., sklenjeno pogodbo o financiranju pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja.

Prenova aplikacije Kad.Net

V Kapitalski družbi, d.d. se trudimo, da bi vam s pomočjo sodobne elektronske podpore pri izmenjavi podatkov preko našega spletnega mesta KaD.Net omogočili hitro in enostavno pripravo podatkov o članih in vplačanih premijah. Kratka navodila o uporabi se nahajajo na tej povezavi https://www.kapitalska-druzba.si/kadnet.

V primeru, da potrebujete dodatna pojasnila in informacije o posamezni funkcionalnosti aplikacije, smo vam na voljo na naši brezplačni telefonski številki 080 13 36 vsak delovni dan med 9. in 13. uro.

Splošno o Kad.Net

Storitev Kad.Net zagotavlja varno elektronsko poslovanje in je preprosta za uporabo. Namenjena je delodajalcem pri izmenjavi podatkov, potrebnih za izvajanje pokojninskega zavarovanja. V bodoče se bo storitev še dograjevala in bo dostopna tudi članom/zavarovancem vzajemnih pokojninskih skladov Kapitalske družbe.

Uporabnikom prijazna storitev

Storitev KaD.Net je pregleden in hiter način elektronskega poslovanja.

Delodajalcu olajša izmenjavo podatkov s Kapitalsko družbo in poveča preglednost poslovanja. Oddane podatke bomo preverili in uporabnika po povratni pošti obvestili o njihovi uspešni oddaji oziroma o morebitnih napakah. Vsi podatki so uporabniku vedno dostopni.

Varnost zagotovljena

Storitev KaD.Net je zanesljiva, varna in zaupna na vseh treh mestih – pri uporabniku, na spletu in v Kapitalski družbi. Uporabnik ima do storitve stalen dostop z vseh računalnikov, ki imajo dostop do interneta in vzpostavljeno varno (SSL) povezavo.

Skoči na vsebino