Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Kapitalska družba z namenom, da se vnaprej jasno in javno opredelijo načela, postopki ter kriteriji, po katerih bo ravnala Kapitalska družba in vsi njeni zastopniki pri izvrševanju članskih pravic v družbah, kjer ima Kapitalska družba lastniške deleže, smiselno uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je sprejel Slovenski državni holding, d. d.

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države