Struktura izmenjalnih datotek

V opisu strukture izmenjalnih datotek je opisana struktura sledečih datotek:

  • datoteka za posredovanje podatkov za vzpostavitev evidence zavarovancev-članov SODPZ (S1),
  • datoteka za posredovanje sprememb statusa zavarovancev-članov SODPZ oziroma spremembi statusa zavarovanja (S2),
  • datoteka za posredovanje sprememb osebnih podatkov zavarovancev-članov SODPZ (S3),
  • datoteka za izdelavo Poročila za razporeditev plačanega prispevka delodajalca.
Skoči na vsebino