Navodilo za izpolnjevanje univerzalnega plačilnega naloga

Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ) ima odprt transakcijski račun številka SI56 0292 2026 2140 264, odprt pri NLB d. d., BIC banke je LJBASI2X

Vljudno vas prosimo, da pri plačilu prispevka za poklicno zavarovanje upoštevate spodaj napisano priporočilo:

Koda namena: CBFF

1. Polje referenca-modul: SI00

2. Vsebina sklicevanja na številko odobritve se izkaže s tremi podatki, ločenimi z vezajema:

  • Podatek 1: 1 (en znak)
  • Vezaj 1
  • Podatek 2: šifra pogodbe o financiranju pokojninskega načrta ODPZ (sedem znakov)
  • Vezaj 2
  • Podatek 3: obdobje, za katero se plačuje (leto in mesec v obliki LLMM; štirje znaki) in se mesečno spreminja.

Struktura navedenih podatkov in vrstni red zapisa v sklicu je naslednji:

Podatek Opis Število mest Vrednost
Podatek 1 Oznaka delodajalca 1 1
Vezaj 1 1
Podatek 2 Šifra pogodbe 7 Tiskana na pogodbi o financiranju
desno zgoraj, vodeče ničle
Vezaj 2 1
Podatek 3 Leto in mesec, za katerega se plačuje 4 LLMM
Skupaj 14
Skoči na vsebino