Prednosti uporabe storitve KaD.Net

Storitev KaD.Net uporabnikom omogoča varno, pregledno in za uporabo preprosto elektronsko poslovanje. Zavezancem zagotavljamo redno izmenjavo podatkov za izvajanje dodatnega pokojninskega zavarovanja in premostitvenega zavarovanja. Storitev deluje vse dni v tednu, 24 ur na dan.Storitev KaD.Net uporabnikom omogoča varno, pregledno in za uporabo preprosto elektronsko poslovanje. Zavezancem zagotavljamo redno izmenjavo podatkov za izvajanje dodatnega pokojninskega zavarovanja in premostitvenega zavarovanja. Storitev deluje vse dni v tednu, 24 ur na dan.

Elektronski podpis

KaD.Net omogoča elektronsko podpisovanje s kvalificiranimi potrdili. Po zakonu so dokumenti s takšnim podpisom pravno veljavni in enakovredni lastnoročno podpisanim dokumentom.

Varnost

KaD.Net zagotavlja integriteto podatkov, prepoznavanje podpisnika, preverjanje elektronskega podpisa, sledenje poslanim datotekam in arhiviranje.

Dostopnost

Uporabnik ima omogočen dostop do storitve z vseh računalnikov z dostopom do interneta preko varne povezave SSL.

Sprotna kontrola

Podatki, ki jih uporabnik pošilja preko storitve KaD.Net so deležni takojšnje sprotne kontrole pravilnosti, uporabnik pa je obveščen o morebitnih napakah.

Dodatne možnosti

KaD.Net omogoča uporabniku tudi prevzem predizpolnjenih obrazcev in elektronsko podpisanih dokumentov.

Skoči na vsebino