Predstavitev KaD.Net

Storitev KaD.Net je varna in preprosta za uporabo. KaD.Net uporabljajo zavezanci za pregledovanje in izmenjavo podatkov za izvajanje dodatnega pokojninskega zavarovanja in premostitvenega zavarovanja.

Za uporabo storitve KaD.Net uporabnik potrebuje:

  • osebni računalnik z dostopom do interneta in s spletnim brskalnikom,
  • elektronski naslov za prejem elektronske pošte in
  • kvalificirano potrdilo overitelja.

…več o sami uporabi in kako postati uporabnik naše storitve

Storitev KaD.Net je dostopna s kvalificiranim potrdilom. Omogoča elektronsko izmenjavo podatkov preko elektronsko podpisanih datotek in obrazcev v skladu z ZEPEP.

Uporabniku storitev KaD.Net omogoča:

  • enostavno pripravo in oddajo podatkov, potrebnih za izvajanje dodatnega pokojninskega zavarovanja in premostitvenega zavarovanja,
  • možnost vpogleda v podatke,
  • sprotno kontrolo pravilnosti podatkov,
  • naknadno vsebinsko kontrolo podatkov,
  • opozarjanje na nepravilnosti,
  • pomoč pri delu s storitvijo,
  • dostop do vseh oddanih in prejetih datotek.
Skoči na vsebino