S spletno storitvijo KaD.Net bo delal moj zaposlenec (zaposlenec delodajalca/zavezanca)

Izpolnite Obrazec za določitev, spremembo ali preklic pooblaščenca za posredovanje in vzdrževanje podatkov in ga pošljite na naslov Kapitalske družbe. Pazite, da se podatki ujemajo s podatki na pridobljenem digitalnem potrdilu. V kolikor nimate kopije zahtevka, sledite navodilu za vpogled v digitalno potrdilo in podatke preverite neposredno na samem digitalnem potrdilu.

Povezava na obrazec SODPZ

Če nimate kopije Zahtevka za digitalno potrdilo lahko te podatke pridobite iz digitalnega potrdila.

Postopek:

Angleška različica: odprite
Internet Explorer|Tools|InternetOptions|Content|Certificates.

Slovenska različica: odprite
Internet Explorer|Orodja|Internetne možnosti|Vsebina|Certifikati

Izpolnite dva obrazca, in sicer:

  • Obrazec za določitev, spremembo ali preklic pooblaščenca za posredovanje in vzdrževanje podatkov
  • Zahtevek za digitalno potrdilo

Oba obrazca izpolnite. Obrazec za določitev, spremembo ali preklic pooblaščenca za posredovanje in vzdrževanje podatkov pošljite na naslov Kapitalske družbe, zahtevek za digitalno potrdilo pa pošljite eni od izbranih pooblaščenih overiteljskih agencij (SIGEN-CA ali POSTA®CA). Pazite, da se podatki na obeh obrazcih ujemajo.

Povezave

SIGEN-CA

Izberite digitalno potrdilo namenjeno za poslovne subjekte. Izberete lahko med spletnim ali posebnim digitalnim potrdilom in izpolnite VLOGO.

POSTA®CA

Izberite digitalno potrdilo namenjeno za pravne osebe. Izberete lahko med standardnim kvalificiranim digitalnim potrdilom ali standardnim kvalificiranim digitalnim potrdilom z obvezno uporabo pametne kartice, tako da izpolnite VLOGO.

S spletno storitvijo KaD.Net bo delalo pooblaščeno podjetje (zaposlenec pooblaščenega podjetja)

Delodajalec/zavezanec izpolni samo Obrazec za določitev, spremembo ali preklic pooblaščenca za posredovanje in vzdrževanje podatkov.

Pooblaščeno podjetje pa naj začne postopek za izpolnjevanje na strani.

Skoči na vsebino