Zagotovljena varnost

Storitev KaD.Net nudi zanesljivo, varno in zaupno izmenjavo podatkov med uporabniki in Kapitalsko družbo. Storitev KaD.Net uporablja najsodobnejše tehnologije za zagotavljanje varnosti v skladu z veljavnimi predpisi s področja elektronskega poslovanja.

Vzpostavitev zaupanja

Ob odprtju spletne strani se obiskovalcu najprej s kvalificiranim potrdilom strežnika predstavi strežnik Kapitalske družbe. Kapitalski družbi se nato predstavi še uporabnik s svojim kvalificiranim potrdilom. S tem potrdilom ob delu s storitvijo KaD.Net uporabnik tudi elektronsko podpiše vse podatke, ki jih posreduje Kapitalski družbi. Elektronski podpis je izveden v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP).

Kvalificirano potrdilo

Uporabniki storitve KaD.Net lahko zaprosite za izdajo kvalificiranega potrdila pri eni od overiteljskih agencij (Kapitalska družba podpira uporabo kvalificiranih potrdil overiteljskih agencij SIGEN-CA ali POŠTA®CA) ali pa uporabite kvalificirano potrdilo, ki ste ga že pridobili od naštetih overiteljskih agencij za druge potrebe (npr. eDavki). Uporabnik storitve KaD.Net lahko za različne namene na KaD.Net uporablja različna kvalificirana potrdila. Pooblastila za delo s posameznim kvalificiranim potrdilom pa so opredeljena z izjavami, ki jih je Kapitalski družbi posredoval uporabnikov delodajalec.

…več o postopku pridobitve kvalificiranega potrdila

Zagotovljena varnost

Varnost in zaupnost podatkov na poti od vašega do našega računalnika zagotavljamo z uporabo protokola SSL. Ko je varna povezava vzpostavljena, se vam v spletnem brskalniku v naslovni vrstici prikaže ikona ključavnice.

Varnost v Kapitalski družbi

Strežniki Kapitalske družbe so zaščiteni s sodobnimi tehnološkimi sredstvi in strogimi organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nepooblaščen dostop do podatkov. Za upravljanje spletne storitve stalno skrbi ekipa strokovnjakov.

Skoči na vsebino