Šifrant delovnih mest

Ob prijavi zavarovancev v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje je potrebno v Prijavi navesti tudi šifro beneficirane dobe ter naziv delovnega mesta.

Na podlagi Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99) so v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje vključeni tudi delavci, za katere je z navedenim zakonom določeno, da se plačujejo sredstva za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Za taka delovna mesta vam je v pomoč naslednji šifrant:

Šifra skupine Naziv skupine
c1 carinik
c2 carinik – vodja izmene
c3 carinik preiskovalec
c4 carinik preiskovalec, vodja enote
c5 inšpektor III
c6 inšpektor III – vodja izmene
c7 inšpektor III – preiskovalec
c8 inšpektor III – vodja enote – preiskovalec
c9 inšpektor I – preiskovalec
c10 višji inšpektor – preiskovalec
c11 višji svetovalec – inšpektor preiskovalec
c12 svetovalec predstojnika – inšpektor – preiskovalec
c13 svetovalec predstojnika – inšpektor – preiskovalec – vodja oddelka
c14 pomočnik predstojnika – inšpektor – preiskovalec
c15 vodja sektorja – svetovalec Vlade RS – preiskovalec

Seznam delovnih mest poklicnega zavarovanja in ostale splošne informacije v zvezi z poklicnim zavarovanjem ter Skladom obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja so objavljene tudi na spletnem mestu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Skoči na vsebino