Nov Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja – podaljšanje prehodnega obdobja in nova diferencirana prispevna stopnja

 

Obveščamo vas, da se bo s 1. 1. 2024 začel uporabljat nov Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja (v nadaljevanju: pokojninski načrt), ki prinaša naslednje spremembe:

PODALJŠANJE PREHODNEGA OBDOBJA V KATEREM VELJA NOVA DIFERENCIRANA PRISPEVNA STOPNJA

V skladu z 79. členom novega pokojninskega načrta bo znašala v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025 prispevna stopnja:

  • Za zavarovance, ki se jim je do 31. 12. 2000 štela zavarovalna doba s povečanjem, 8,6 %.
  • Za zavarovance, ki se jim do 31. 12. 2000 ni štela zavarovalna doba s povečanjem, se uporablja diferencirana prispevna stopnja, ki znaša na delovnem mestu iz 1. in 2. skupine 8,8 %, na delovnem mestu iz 3. skupine 9 %, na delovnem mestu iz 4. in 5. skupine pa 9,4 %.

Nova prispevna stopnja se začne uporabljati pri obračunu in plačilu prispevka za mesec januar 2024.

Podatke o pravilni prispevni stopnji je dolžan upravljavcu zagotoviti zavezanec za plačilo prispevkov, in sicer tako, da na obračunu prispevkov za poklicno zavarovanje za vsakega zavarovanca-člana navede ustrezno prispevno stopnjo.

OBVEZNI ZDRAVSTVENI PRISPEVEK ZA POKLICNE UPOKOJENCE

Na podlagi novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) se s 1. 1. 2024 ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki se prenaša v obvezno zdravstveno zavarovanje v obliki plačila obveznega zdravstvenega prispevka v enotnem fiksnem znesku.

V skladu z 51. členom novega pokojninskega načrta bo Kapitalska družba, d. d., kot upravljavec SODPZ, od 1. 1. 2024 dalje poleg prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, v imenu in za račun uživalca poklicne pokojnine, obračunala in odvedla tudi obvezni zdravstveni prispevek, razen če bo uživalec poklicne pokojnine upravičen do plačila prispevka po drugi prednostni podlagi.

OBLIKOVANJE NERAZPOREJENIH SOLIDARNOSTNIH REZERV

Nerazporejene solidarnostne rezerve, ki se oblikujejo na podlagi drugega odstavka 213.b člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), se v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 oblikujejo, dokler z zadnjim zneskom ne dosežejo ali presežejo deleža 0,6 % čiste vrednosti sredstev SODPZ.

V primeru dodatnih vprašanj nas lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 13 36 ali nam pišete na elektronski naslov info.sodpz@kapitalska-druzba.si.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino