Zbornik prispevkov posveta “Kako zagotoviti neodvisnost v starosti?”

V mesecu decembru 2010 smo skupaj z Zvezo društev upokojencev in Slovenskim zavarovalnim združenjem pripravili posvet na temo “Kako zagotoviti neodvisnost v starosti?”. Na posvetu so kot govorci sodelovali strokovnjaki iz različnih področij, njihove prispevke pa smo zapisali v zbornik, ki ga objavljamo tudi na spletni strani.

  • Zbornik prispevkov posveta “Kako zagotoviti neodvisnost v starosti?” (pdf, 4,89 KB)
  • Udeleženci so se strinjali, da je čas, da v Sloveniji začnemo razpravljati, pojasnjevati in tudi spodbujati k spremembi kulture in miselnosti. Odpraviti moramo strah ter spreminjati klišeje in predsodke, ki enačijo starost z družbenim bremenom in šibkostjo. Ključen izziv s katerim se v družbi soočamo pa je kriza zaupanja, ki vlada pri vseh generacijah.

    Staranje družbe je resen problem, ki zahteva takojšnje ter temeljito ukrepanje in prilagoditve izbranih nacionalnih politik, ki bodo zagotavljale socialno vključenost, oskrbo in pomoč starejšim prebivalcem. Spremenjena starostna struktura ob nespremenjenih parametrih zagotavljanja socialne varnosti ter pomoči povzroča povečanje potreb in javnih izdatkov. V teh spremenjenih pogojih so nujne prilagoditve v sistemu izobraževanja, zaposlovanja in socialne varnosti (pokojninski sistem, zdravstveni sistem in dolgotrajna oskrba). Ustvarjati je treba okolje, ki bo sprejemalo te spremembe kot nujne. Dolgoživa družba pomeni tudi zagotavljanje trajnega razvoja poglobljenih funkcionalnih, finančnih in drugih pismenosti. Naučiti se moramo novih oblik fleksibilnosti tako mi sami kot institucije. Le tako bomo lahko zagotovili kakovostno dolgoživost posameznikov, družin in gospodinjstev. Vse to so izzivi, ki jih je treba odpreti, o njih javno razpravljati ter jih ustrezno podpreti.

    V zborniku odgovarjamo na aktualna vprašanja, kako se soočiti z izzivi, ki jih prinaša prihodnost. Odgovornost za kakovostno življenje v starosti, tudi za finančno neodvisnost, bo vedno bolj prevzemal vsak posameznik sam, kar pa še do pred kratkim ni veljalo. Da to miselnost spremenimo, bomo morali vložiti še veliko truda.

Skoči na vsebino