Zaključeno 6. javno zbiranje ponudb za nakup lastniških deležev

Kapitalska družba, d.d., Slovenska odškodninska družba, d.d. in D.S.U., d.o.o. so 16. marca 2007 objavili skupno javno ponudbo za nakup delnic in poslovnih deležev, ki jih je mogoče odkupiti samo v celotnem ponujenem deležu.

V zadnjih dveh letih je to že šesti postopek, z javnim zbiranjem ponudb, ki je obenem najobsežnejši in vključuje tudi prodajo lastniških deležev v Aeru Celje, Cetisu, Cinkarni Celje, Geodetskem zavodu, Grand hotelu Union, Gospodarskem razstavišču, Muri, Ljubljanskih mlekarnah, Slovenijalesu, Savskih in Soških elektrarnah ter Tovarni vozil Maribor.

8. maja se je sestala posebna komisija, ki je odprla vse prejete ponudbe za odkup lastniških deležev v 96 podjetjih, ki so jih Kapitalska družba, Slovenska odškodninska družba in D.S.U. ponudili v javnem zbiranju ponudb. Na razpis je prispelo 79 ponudb za 46 lastniških deležev.

Zbiranje ponudb je sicer nezavezujoče za ponudnike in brezpogojno za kupce. Pred dokončno izbiro kupca za posamezno naložbo so možna tudi dodatna pogajanja s ponudniki ali izvedba prodaje na dražbi. Vse prodajne aktivnosti bodo strokovno izpeljane, vsem udeležencem v postopku pa bo zagotovljena preglednost, predvsem pa enakopravno obravnavanje.

Skoči na vsebino