Začetek prodajnega postopka večinskega deleža družbe Paloma

Kapitalska družba, d.d. in Slovenska odškodninska družba, d.d. sta danes v Delu in Financah objavili skupno javno ponudbo za nakup 2.410.007 delnic oziroma 70,97 odstotni lastniški delež v Palomi, d.d. Kapitalska družba prodaja svoj 37,48 odstotni delež, Slovenska odškodninska družba pa 33,49 odstotni delež.

Rok za oddajo zavezujoče ponudbe s programom razvoja družbe Paloma za prihodnja štiri leta, z opredelitvijo razvojnih ter kadrovskih usmeritev, prvovrstne bančne garancije in ostalih zahtevanih dokumentov je 25. september 2007 do 12. ure. Ponudbe morajo biti veljavne do 14. decembra 2007.

Skoči na vsebino