Včeraj redna seja Odbora KVPS – obravnavali poslovanje v prvih osmih mesecih leta 2007

KVPS ohranja 74 odstotni tržni delež med vzajemnimi pokojninskimi skladi

Včeraj se je na svoji redni 10. seji sestal Odbor Kapitalskega vzajemnega pokojninskega sklada (KVPS). Člani odbora so se seznanili s poslovanjem sklada v prvih osmih mesecih letošnjega leta ter z vsebino izjave o naložbeni politiki KVPS.

Konec avgusta 2007 je bilo v KVPS vključenih 33.300 članov, kar predstavlja 9 odstotno rast v primerjavi s številom članov konec leta 2006, ko je bilo v sklad vključenih 30.531 članov. Sredstva v upravljanju pa so se s 110,4 milijonov eurov konec 2006 do konca avgusta 2007 povzpela na 130,4 milijone eurov, kar predstavlja 25 odstotno rast. Z neprestano rastjo sredstev KVPS ohranja 74 odstotni delež med vzajemnimi pokojninskimi skladi v Sloveniji.

Odbor sklada je ugotovil, da je struktura naložb v skladu s pravili KVPS in Pokojninskim načrtom. Pretežni del sredstev je vložen v obveznice, ki predstavljajo dobrih 58 odstotkov vseh sredstev sklada. Povečuje pa se delež naložb v lastniške vrednostne papirje, ki je konec avgusta znašal 17,8 odstotkov. Večja izpostavljenost sklada do naložb v globalne lastniške vrednostne papirje ter dogajanja na finančnih trgih so v zadnjih mesecih vplivala na donosnost sklada. Donosnost v zadnjem letu (sept 06-avg 07) je tako dosegla 4,72 odstotkov. Dosežena donosnost v obdobju od ustanovitve do avgusta 2007 pa znaša 65,37 odstotkov, kar je za 31,31 odstotnih točk nad zajamčeno donosnostjo, ki v enakem obdobju znašala 34,06 odstotkov.

Člani Odbora so se seznanili tudi z vsebino Izjave o naložbeni politiki, ki jo je pripravila Kapitalska družba in posredovala v potrditev Agenciji za trg vrednostnih papirjev. Izjava o naložbeni politiki je uvedena s spremembami zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju junija lani in mora vsebovati naložbeno politiko sklada, opredeljena tveganja ter postopke za njihovo obvladovanje.

Skoči na vsebino