Včeraj potekala skupščina Kapitalske družbe

(Ljubljana, 28. avgust 2013) Včeraj, 27. 8. 2013 je potekala 60. seja skupščine Kapitalske družbe, d.d., ki je bila sklicana na zahtevo uprave in nadzornega sveta. Obravnavala je soglasje k sklenitvi Sporazuma o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe.

Na podlagi zahteve Slovenske odškodninske družbe, d.d., je bila na skupščino uvrščena dodatna točka dnevnega reda, in sicer Odpoklic članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala in imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala.

Skupščina je potrdila predlog Slovenske odškodninske družbe, d.d., in odpoklicala dosedanja člana nadzornega sveta Janija Kavtičnika in Jožeta Jurkoviča.
Za štiriletni mandat je za člane nadzornega sveta imenovala Sama Lozeja, Aleksandra Mervarja in Staneta Seničarja.

Druga polovica šestčlanskega nadzornega sveta je ostala nespremenjena. Predstavnik sindikatov ostaja Ladislav Rožič, predstavnika organizacij upokojencev pa Ana Bilbija in Aldo Ternovec.

Skoči na vsebino