Uspešen zaključek akcije Dobra misel

Kapitalska družba je že peto leto zapored pripravila humanitarno akcijo Dobra misel. V letošnji akciji smo uspeli zbrati 87.512 eurov in jih na svečani podelitvi čeka 14. februarja podarili Onkološkemu inštitutu za nakup sistema za izvajanje brahiterapije pri raku prostate. Postopek zdravljenja je s tem sistemom hitrejši in omogoča še bolj kakovostno obravnavo pacientov, kar je bil tudi namen akcije.

Z dobrodelno akcijo Dobra misel del sredstev, ki jih sicer namenimo novoletnim komunikacijam podjetja, namenimo v dobrodelne namene. Z akcijo pomagamo Onkološkemu inštitutu Ljubljana ter osveščamo o nujnosti zahtevne opreme, ki jo onkološki bolniki pri svojem zdravljenju še kako potrebujejo. Vsak euro je dragocen v njihovem vsakdanjem boju za življenja, zato smo k sodelovanju tudi povabili vse, ki bi nam želeli slediti. K uspehu letošnje akcije je pripomoglo kar 41 podjetij in posameznikov, ki so tokrat darovali sredstva. Skupno je bilo zbranih 87.512 eurov.

Več…

Skoči na vsebino