Uspešen umik Kapitalske družbe iz gospodarstva

Na 37. skupščini Kapitalske družbe, d.d. so se člani seznanili z Letnim poročilom Kapitalske družbe in Skupine Kapitalska družba za leto 2006, sprejeli sklep o razporeditvi bilančnega dobička v znesku 10,5 milijonov eurov v druge rezerve iz dobička ter podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovanje v lanskem letu.

Dr. Gregor Gomišček, predsednik skupščine delničarjev, je dejal: “Skupščina je zadovoljna s poslovanjem Kapitalske družbe ter doseženimi rezultati, ki zagotavljajo nemoteno izpolnjevanje obveznosti do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prav tako smo zadovoljni z intenzivnim izvajanjem aktivnosti odprodaje lastniških deležev skladno s smernicami Vlade RS. Z zmanjšanjem števila lastniških deležev Kapitalska družba uspešno sodeluje v procesu konsolidacije lastniških struktur, katerih učinki bodo zagotovo vidni še naslednjih nekaj let, kar pa je zagotovo ključnega pomena za globalno pozicioniranje tako slovenskih podjetij kot Slovenije. Gre za pomembno vlogo v sklepni fazi omogočanja konkurenčnega nastopa Slovenije na evropskem trgu.”

Skoči na vsebino