Ugotovitve sestanka Kapitalske družbe, d. d., s predstavniki Sindikata vojakov Slovenije

(Ljubljana, 20. julij 2016) Danes je na sedežu Kapitalske družbe, d. d., potekal drugi sestanek s predstavniki Sindikata vojakov Slovenije (SVS) v zvezi z enkratnimi izplačili odkupne vrednosti zavarovancem MORS na podlagi petega odstavka 206. člena ZPIZ-2 po objavi odločbe Ustavnega sodišča RS.

Kapitalska družba, d. d., je pojasnila, da je v juliju 2016 izplačala odkupne vrednosti za vse zavarovance, za katere je prejela popoln zahtevek, ne glede na to, ali je zahtevo vložil zavarovanec sam ali njegov pooblaščenec. O izvedenih izplačilih so bili vlagatelji zahtevkov (neposredno oz. preko pooblaščencev) tudi obveščeni. Pri tiskanju obvestil je zaradi velikega števila zahtevkov prišlo do tehničnih težav, in sicer, niso bila natisnjena in odposlana obvestila za vse zavarovance, ki so izplačilo prejeli. Na to sta Kapitalsko družbo, d. d., opozorila pooblaščena odvetnika zavarovancev in SVS. Kapitalska družba, d. d., je vsa obvestila o izplačilu ponovno natisnila ter posredovala vlagateljem zahtevkov.

Kapitalska družba, d. d., bo vse zavarovance, ki so že podali zahtevek, izplačila pa v juliju niso prejeli, pozvala (neposredno oz. preko pooblaščencev) k dopolnitvi zahtevka. V primeru popolnih vlog bo izplačilo izvedeno v mesecu avgustu.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino