Ugodnejša obdavčitev pokojninske rente

Zavarovancem dodatnega pokojninskega zavarovanja novela Zakona o dohodnini omogoča ugodnejšo davčno obravnavo dodatne pokojninske rente, saj se v davčno osnovo všteva le 50 % izplačane pokojninske rente.

V Uradnem listu RS št. 106 z dne 27.12. 2010 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-2H) z začetkom veljavnosti in uporabe 1. 1. 2011.

Obdavčitev izplačila pokojninske rente od 1. 1. 2011 dalje ureja tretji odstavek 42. člena ZDoh-2 ki določa, da se v davčno osnovo všteva 50 % izplačane pokojninske rente.

V letošnjem letu se nekaterim zavarovancem iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sklenjenega po pokojninskem načrtu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje izteče 10-letno obdobje varčevanja. S tem pridobijo pravico do dodatne starostne pokojnine na podlagi pokojninskega zavarovanja, obdavčitev pa je odložena do izplačila odkupne vrednosti.

Izplačilo dodatne starostne pokojnine iz naslova dodatnega prostovoljnega zavarovanja je možno v obliki pokojninske rente ali pa kot enkratno izplačilo odkupne vrednosti premoženja, vplačanega v pokojninski načrt.

V prejšnjem Zakonu o dohodnini (Doh-2) je bilo določeno, da so pokojninske rente, izplačane na podlagi prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, obdavčene kot dohodek iz delovnega razmerja v celotnem znesku, ob njihovem izplačilu pa se plača akontacija dohodnine po stopnji 25 %. Navedena ureditev ostaja v veljavi v primeru enkratnega izplačila odkupne vrednosti premoženja, vplačanega v pokojninski načrt.

V noveliranemu zakonu, ki se uporablja od 1. 1. 2011 dalje, so bistvene spremembe pri uvajanju olajšav pri rentnem izplačevanju pokojnin iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Še vedno pa po veljavni zakonodaji velja, da mesečne rente ne more prejemati kdor koli.

Zavarovanec, ki hoče uveljaviti pravico do dodatne starostne pokojnine v obliki rente mora izpolnjevati tri merila: star mora biti 58 let; je že upokojen po obveznem zavarovanju in je po predpisih že uveljavil pravico do pokojnine; v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je moral biti vključen 10 let.
Upamo, da bo sprejetje nove novele pripomoglo k temu, da se bo večina zavarovancev odločila za mesečno izplačevanje rente in ne za predčasno izplačilo v enkratnem znesku.

Za vse tiste, ki si v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje še ne vplačujejo, pa bi zgoraj omenjena sprememba obdavčitve dodatne pokojnine morala biti še dodatna stimulacija za varčevanje za starost.

Varčevanje za dodatno pokojnino je zagotovo ena najbolj pomembnih odločitev, ki jih boste kadarkoli sprejeli. Čeprav se vam morda zdi do upokojitve še daleč, je modro začeti z načrtovanjem varne prihodnosti čim prej.

Skoči na vsebino