Tomaž Toplak ostaja na mestu predsednika uprave Kapitalske družbe

V časopisu Finance je danes, 7. septembra 2007, objavljena informacija, da naj bi g. Tomaž Toplak po govoricah zadnjih dni s 1. decembrom 2007 zapustil funkcijo predsednika uprave Kapitalske družbe, d.d. Ta informacija ne drži, saj predsednik uprave ne zapušča Kapitalske družbe in ostaja na mestu predsednika uprave.

Dosedanji poslovni rezultati potrjujejo pravilnost začrtanih usmeritev uprave na področju poslovanja ter razvoja. Kapitalska družba uspešno izvaja poslovno finančni načrt ter sprejete sklepe Vlade RS z zmanjševanjem števila lastniških naložb v Sloveniji in postopnim preoblikovanjem v portfeljskega vlagatelja. S preudarnim upravljanjem premoženja občutno povečuje obseg lastnih sredstev, ki danes že presegajo 2,2 milijardi EUR, in obenem nemoteno prispeva k pokrivanju primanjkljaja v pokojninski blagajni. Prav tako uspešno nadaljuje z utrjevanjem svojega položaja kot največja izvajalka dodatnih pokojninskih zavarovanj. Pri Kapitalski družbi za dodatno pokojnino varčuje 282 tisoč zavarovancev, kar je več kot polovica vseh zaposlenih, ki so že vključeni v pokojninske načrte izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji.

Temelj za tako uspešno poslovanje družbe je predvsem jasna strategija in visoka strokovnost zaposlenih ter njihova zavzetost pri delu. Kapitalska družba ima tako odlično izhodišče za dolgoročni razvoj, predsednik uprave pa skupaj s članicama uprave ter vsemi svojimi sodelavci priložnost za odlično poslovno kariero.

Vesna Razpotnik
direktorica oddelka
za strateško komuniciranje

Skoči na vsebino