Sprejeta avtentična razlaga petega odstavka 206. člena ZPIZ-2

Državni zbor je v četrtek, 12. 6. 2014, sprejel avtentično razlago petega odstavka 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Peti odstavek 206. člena ZPIZ-2 določa, da ima zavarovanec, ki je najmanj 10 let opravljal vojaško službo v Slovenski vojski ter ne namerava uveljaviti poklicne pokojnine, pravico zahtevati, da se mu sredstva, ki jih ima na računu pri skladu, izplačajo v enkratnem znesku. Enako pravico ima tudi zavarovanec, ki je poklicni vojak in se mu odpove pogodba o zaposlitvi na obrambnem področju na podlagi zakona zaradi starostne omejitve opravljanja vojaške službe. V tem primeru, zavarovanec ni upravičen do drugih pravic iz naslova poklicnega zavarovanja.

Zaradi nejasnosti pri interpretaciji zgoraj navedenega določila, je vlada Republike Slovenije predlagala sprejem avtentične razlage omenjenega določila.

Avtentična razlaga, ki je bila v torek, 17. 6. 2014, objavljena v Uradnem listu (UL RS, št. 44/2014) jasno določa, da ima zavarovanec, ki je najmanj 10 let opravljal vojaško službo v Slovenski vojski ter ne namerava uveljaviti poklicne pokojnine, pravico zahtevati, da se mu sredstva, ki jih ima na računu pri skladu, izplačajo v enkratnem znesku po prekinitvi delovnega razmerja na Ministrstvu za obrambo.

Skoči na vsebino