Sklic 59. skupščine Kapitalske družbe

15. 7. 2013

Sklic 59. skupščine Kapitalske družbe

Na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, določil 15. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je sklicana 59. seja skupščine Kapitalske družbe, ki bo v petek, 19. 7. 2013 ob 11.00 uri.

Skoči na vsebino