Sestal se je nadzorni svet Kapitalske družbe

Na današnji 117. seji nadzornega sveta Kapitalske družbe, d.d. so se člani seznanili z gibanjem dolgoročnih lastniških kapitalskih naložb v Sloveniji za obdobje od januarja do septembra 2007 ter z aktivnostmi na področju upravljanja lastniških deležev v Iskraemecu, Žitu in Pivovarni Laško.

V omenjenem obdobju je Kapitalska družba v celoti prodala lastniške deleže v 36 gospodarskih družbah. Od tega je bilo prodanih 8 tržnih gospodarskih družb v skupni vrednosti 85,3 milijonov eurov in 28 netržnih naložb v skupni vrednosti 38,2 milijonov eurov. Število aktivnih naložb se je tako do 30. septembra 2007 zmanjšalo na naložbe v 100 gospodarskih družbah.

Člani nadzornega sveta so soglašali z načrtovano odprodajo naložb v Iskraemecu, Žitu in Pivovarni Laško, katerih vrednost presega 3,048 milijonov eurov, pri čemer so zavezali upravo, da opravi vsa potrebna dejanja za zaščito oziroma maksimiranje prodajnih vrednosti.

Skoči na vsebino