Sestal se je nadzorni svet Kapitalske družbe, d.d.

Na današnji 115. seji nadzornega sveta Kapitalske družbe, d.d. so se člani nadzornega sveta seznanili z gibanjem dolgoročnih lastniških kapitalskih naložb v Sloveniji v portfelju Kapitalske družbe za obdobje januar-avgust 2007 ter z aktivnostmi na področju upravljanja lastniških deležev v Iskraemecu, Palomi in Skimarju. Člani so soglašali s predlogom uprave, da se delnice Taluma, katerih imetnica je Kapitalska družba, prodajajo skupaj z delnicami v lasti Elektra Slovenije (Eles). S skupno prodajo lastniških deležev, ki sicer za Kapitalsko družbo predstavljajo statutarno manjšino, je namreč mogoče doseči višjo prodajno ceno ter racionalnejšo prodajo.

Uprava Kapitalske družbe je v predvidenem roku pripravila Odzivno poročilo o izvedbi popravljalnih ukrepov, ki jih je naložilo Računsko sodišče v svojem revizijskem poročilu o pravilnosti in smotrnosti poslovanja Kapitalske družbe pri odprodaji delnic Mercatorja. Člani nadzornega sveta so soglašali z vsebino odzivnega poročila. Odzivno poročilo bo uprava Kapitalske družbe danes, ko se izteče 90 dnevni rok, predložila Računskemu sodišču v nadaljnje obravnavanje.

Nadzorni svet je imenoval g. Dušana Buonassisija, zaposlenega v sistemu Cimosa, za člana odbora Kapitalskega vzajemnega pokojninskega sklada (KVPS), ki se bo pridružil ostalim 9. članom Odbora KVPS in zastopal interese članov sklada.

Skoči na vsebino