Poziv za posredovanje predlogov kandidatov za imenovanje v odbor sklada premostitvenega zavarovanju poklicnih športnikov

Na podlagi četrtega odstavka 27. člena Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov (Uradni list RS, št. 41/14, v nadaljevanju: ZPZPŠ),

Kapitalska družba, d. d. objavlja

poziv za posredovanje predlogov kandidatov za imenovanje v odbor premostitvenega sklada premostitvenega zavarovanja poklicnih športnikov

Pozivamo nacionalne panožne športne zveze, športna društva, ki so včlanjena v nacionalne panožne športne zveze in vrhunske športnike, ki si skladno z zakonom o športu pridobijo naziv vrhunski športnik in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, da predlagajo 2 (dva) kandidata za imenovanje v odbor sklada premostitvenega zavarovanja poklicnih športnikov (ime, priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča), in da predlagajo 1 (enega) elektorja (ime, priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča), ter predloge najkasneje do dne 22. 4. 2015 do 12.00 ure posredujejo na naslov

Kapitalska družba, d. d. Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana,

s pripisom »predlog kandidata/ov za volitve v odbor sklada premostitvenega zavarovanja poklicnih športnikov«

Na podlagi pravočasno predloženih seznamov elektorjev ter vloženih kandidatur se dne 6. 5. 2015 izvedejo volitve za oblikovanje predloga kandidata za člana odbora sklada premostitvenega zavarovanja poklicnih športnikov. Volitve bodo potekale na volišču v pritličju poslovne stavbe Smelt na Dunajski cesti 160 v Ljubljani.

Predlogom kandidatov mora biti priloženo njihovo soglasje h kandidaturi. Vrhunski športnik svoj status izkaže s predložitvijo kopije veljavne verodostojne listine.

Pravila za oblikovanje predlogov kandidatov predstavnikov zavezancev za plačilo prispevkov, kot jih določa ZPZPŠ in pravila za izvolitev v odbor premostitvenega sklada

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino