Pozitivno mnenje računskega sodišča PPS

Računsko sodišče je revidiralo poslovanje Prvega pokojninskega sklada RS za leto 2006, katerega ustanoviteljica in upravljavka je Kapitalska družba in izdalo pozitivno mnenje.

Že peto pozitivno mnenje računskega sodišča je dokaz uspešnega in zanesljivega poslovanja Kapitalske družbe in Prvega pokojninskega sklada. To potrjujejo tudi rezultati poslovanja v vseh teh letih ter nemoteno izpolnjevanje vseh obveznosti do prejemnikov pokojninskih rent. Kapitalska družba je, kot prva v Sloveniji, avgusta 2004 začela izpolnjevati svojo obvezo do zavarovancev v pokojninskih skladih. Danes že več kot 6.000 zavarovancev prejema mesečno pokojninsko rento, nekaj več kot 7.000 zavarovancem pa je bila renta izplačana v enkratnem znesku.

Skoči na vsebino