Poslovna poročila pokojninskih skladov Kapitalske družbe za leto 2008

Za nami je poslovno leto, ki so ga, predvsem v drugi polovici leta, zaznamovale velike spremembe na gospodarskem in finančnem področju ter finančna kriza in s tem zaostreni pogoji poslovanja. V teh negotovih časih je do izraza prišla tudi stabilnost Kapitalske družbe, ki je dokazala, da ostaja finančno močna ter kapitalsko ustrezna izvajalka dodatnega pokojninskega zavarovanja ter zaupanja vredna finančna institucija.

Kapital v višini 1,12 milijarde evrov je jamstvo, da za upravljanje sredstev za dodatno pokojnino skrbi kapitalsko močna in varna družba. Vsem članom/zavarovancem naših skladov (296.984 članov je imelo konec leta 2008 v lasti 755 milijonov evrov) jamčimo izplačilo vsaj zajamčene vrednosti sredstev za dodatno pokojnino, ne glede na razmere na finančnih trgih.

Na spletni strani Kapitalske družbe si lahko preberete poslovna poročila pokojninskih skladov v upravljanju Kapitalske družbe za leto 2008, ki vsebujejo vse pomembnejše podatke o poslovanju sklada ter o Kapitalski družbi, kot upravljavki sklada, vključno z računovodskimi izkazi in mnenjem revizorja.

Sestavni del poslovnih poročil KVPS in ZVPSJU sta tudi mnenja Odbora posameznega sklada k revidiranemu Poslovnemu poročilu sklada za leto 2008. Odbora sklada sta v poslovnem letu 2008 v okviru svojih pristojnosti redno spremljala poslovanje in upravljanje skladov ter ugotovila, da je bilo poslovanje in upravljanje v skladu z zakoni, pravili sklada in naložbeno politiko, ki je določena v pokojninskem načrtu.

Delodajalci, ki vplačujejo premije/prispevke za svoje zaposlene v pokojninske sklade, ki jih upravlja Kapitalska družba, so prejeli poslovna poročila skladov za leto 2008. Njihovi zaposleni oziroma člani/zavarovanci pa bodo prejeli povzetke poslovnih poročil na svoje domače naslove do 15. junija 2009.

Poslovna poročila pokojninskih skladov v upravljanju Kapitalske družbe (za leto 2008):

Skoči na vsebino