Podjetja vabimo k sodelovanju v raziskavi o odnosu do starejših zaposlenih

Družbeno relevantna problematika staranja prebivalstva in s tem povezanih pojavov je razlog, da Kapitalska družba v lanskem letu vpeljan projekt raziskovanja odnosa do starosti in varčevanja za starost, nadaljuje tudi v letošnjem letu. Z raziskavo, ki jo začenjamo izvajati v tem času, se je fokus raziskovanja prenesel na podjetja.

Kapitalska družba je v letu 2007 izvedla raziskavo Odnos Slovencev do starosti in varčevanja za starost. Raziskava je bila del programa osveščanja in družbene odgovornosti in je bila komunikacijsko podprta s številnimi aktivnostmi (okrogla miza, medijske objave, objava na spletnem mestu, strokovni zbornik). Glede na to, da se je program osveščanja izkazal za uspešnega, ga bomo v Kapitalski družbi nadaljevali tudi v letošnjem letu, njegovo jedro pa bo nova raziskava, ki bo usmerjena na podjetja, in sicer bo obravnavala odnos podjetij do starejših zaposlenih. Projekt nosi naslov Odnos podjetij do starejših zaposlenih.

Pri izpeljavi projekta se je Kapitalska družba povezala z Inštitutom za management Ekonomske fakultete v Ljubljani. Dr. Vlado Dimovski in mag. Jana Žnidaršič, člana omenjenega inštituta in sodelavca Ekonomske fakultete, sta strokovnjaka, ki raziskujeta t.i. »age management« oziroma management starostnikov v slovenskih podjetjih.

Rezultati ankete bodo tudi letos javno predstavljeni na okrogli mizi, predvidoma konec maja.

Če bi želeli sodelovati v raziskavi, nam kontaktne podatke posredujete na naslov info.kad@kapitalska-druzba.si in navedete, da bi želeli sodelovati.

Več o raziskavi Odnos do starosti in varčevanja za starost

Skoči na vsebino