Oprostitev ali vračilo plačanih prispevkov za poklicno zavarovanje

Na podlagi tretjega odstavka 33a. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) lahko zavezanci poklicnega zavarovanja zahtevajo oprostitev ali vračilo plačanih prispevkov za poklicno zavarovanje od plače, prejete za delo, oziroma nadomestila plače za obdobje veljavnosti ukrepov po tem zakonu.

Zavezanec poklicnega zavarovanja Vlogo za oprostitev ali vračilo plačanih prispevkov za poklicno zavarovanje vloži na Kapitalsko družbo, d. d., kateri mora obvezno priložiti tudi obračun prispevkov za poklicno zavarovanje.

Obrazec in priloga sta dostopna na spodnjih povezavah:

• Vloga zavezanca za oprostitev plačila ali vračilo plačanih prispevkov za poklicno zavarovanje (.docx) in obvezna priloga, obračun (.xls)

• Vloga zavezanca za oprostitev plačila ali vračilo plačanih prispevkov za poklicno zavarovanje (.pdf) in obvezna priloga, obračun (.xls)

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino