Okrogla miza »Odnos Slovencev do starosti, pokojninskega sistema in varčevanja za starost«

O različnih vidikih odnosa do starosti, pokojninskega sistema in varčevanja za starost so v sredo, 10. oktobra 2007, spregovorili strokovnjaki na okrogli mizi, ki jo je organizirala Kapitalska družba. Presenetljivo, kako dobro se Slovenci že zavedamo, da moramo za finančno neodvisno starost v precejšnjih meri poskrbeti sami. Vendar hkrati v ta namen varčuje le dobra polovica zaposlenih in še ta večinoma s skromnimi zneski. To so ključne ugotovitve poletne raziskave Kapitalske družbe ob sodelovanju Dr. Kuharjeve s fakultete za družbene vede ter Mediane , ki je bila pravzaprav povod za okroglo mizo.

Na okrogli mizi, ki jo je vodil dr. Vlado Dimovski, so strokovnjaki soočili različne vidike pokojninske problematike: politične, ekonomske, sociološke in demografske. Dr. Metka Kuhar je izpostavila premik v pojmovanju starosti in željo večine vprašanih po aktivnem preživljanju starosti. Mag. Helena Bešter je osvetlila ponudbo varčevanj za starost in izpostavila, da so povprečni zneski tovrstnih varčevanj skromni. Da za finančno neodvisno starost višina premij trenutnega varčevanja v dodatnem pokojninskem zavarovanju ne zadošča, so bili soglasni tudi ostali govorci, dr. Tine Stanovnik, Branimir Štrukelj in Dušan Kidrič. Trenutna povprečna premija za dodatna pokojninska varčevanja znaša manj kot 40 eurov, čeprav je povprečna višina omogočene davčne olajšave dvakrat višja. Glede na rezultate raziskave je verjetno vzrok za ta razkorak med zavedanjem in dejanji tudi v slabem poznavanju in razumevanju slovenskega pokojninskega sistema. Zavedanje pomena varčevanj za starost in izgrajevanje kulture plačevanja zadostne višine zneskov tudi s strani posameznikov je del procesa osveščanja javnosti, ki ga izvaja Kapitalska družba.

Več o raziskavi si lahko preberete tukaj.

Skoči na vsebino