Okrogla miza – 10. oktober 2007 »Odnos Slovencev do starosti, pokojninskega sistema in varčevanja za starost«.

Jutri, v sredo, 10. oktobra 2007, ob 14. uri bo Kapitalska družba v Beli dvorani Grand Hotela Union, Miklošičeva ulica 1, Ljubljana organizirala okroglo mizo »Odnos Slovencev do starosti, pokojninskega sistema in varčevanja za starost«.

Na okrogli mizi bodo sodelovali strokovnjaki, ki bodo pokojninsko problematiko in zmanjševanje tveganj staranja osvetlili z različnih zornih kotov (demografskega, sociološkega, ekonomskega, javnofinančnega in političnega) na različnih ravneh (raven države, podjetja, posameznika):

  • mag. Helena Bešter, članica uprave Kapitalske družbe
  • dr. Metka Kuhar, raziskovalka na Centru za socialno psihologijo, FDV
  • Dušan Kidrič, UMAR
  • dr. Tine Stanovnik, Ekonomska fakulteta v Ljubljani
  • Branimir Štrukelj, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Okroglo mizo bo vodil dr. Vlado Dimovski iz Ekonomske fakultete v Ljubljani.

Kapitalska družba je v sodelovanju s Centrom za socialno psihologijo (FDV) in Mediano v juliju in avgustu 2007 med Slovenci izvedla raziskavo na temo njihovega odnosa do starosti, pokojninskega sistema in varčevanja za starost. Namen raziskave je bil izmeriti ozaveščenost Slovencev o potrebi po namenskem varčevanju za starost, njihov odnos do starosti ter razumevanje domačega pokojninskega sistema. Raziskava predstavlja prvo tovrstno merjenje v slovenskem prostoru in predstavlja del programa osveščanja Slovencev o pomenu prevzemanja lastne odgovornosti za finančno neodvisno starost, ki ga izvaja Kapitalska družba. Več informacij o zanimivi vsebini vam bo na naših spletnih straneh na voljo po zaključeni okrogli mizi.

Skoči na vsebino