Obvestilo v zvezi z nematerializiranimi vrednostnimi papirji

Na podlagi Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (v nadaljevanju: ZNVP-1) so bili nematerializirani vrednostni papirji ob ukinitvi registrskih računov pri KDD – Centralno klirinški depotni družbi, d.o.o. (v nadaljevanju: KDD), preneseni na skupni namenski račun za prenos na Kapitalsko družbo, d. d.

Osebe, katere nematerializirani vrednostni papirji so bili ob ukinitvi registrskih računov pri KDD preneseni na skupni namenski račun, lahko te vrednostne papirje oz. tiste vrednostne papirje, ki so slednje nadomestili, prevzamejo do 31. 12. 2021, in sicer z vložitvijo Zahteve za prenos vrednostnih papirjev oz. denarne protivrednosti s skupnega namenskega računa za prenos na KAD. 

Zahtevo morajo oddati na KDD najkasneje do 31. 12. 2021 s priporočeno pošto (naslov: KDD – Centralno klirinška depotna družba, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija). Dodatna pojasnila so na voljo na spletni strani KDD.

Po 31. 12. 2021 bodo vsi neprevzeti vrednostni papirji v skladu z ZNVP-1 prešli v lastništvo Kapitalske družbe, d. d.

Lepo pozdravljeni,

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino