Obvestilo v zvezi s poklicnim upokojevanjem

Kapitalska družba, d. d., še naprej izvaja poklicno upokojevanje za zavarovance Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ), za katere je izpolnjevanje pogojev za poklicno upokojitev nesporno.

V zvezi z nejasnostmi, ki so se pokazale pri ugotavljanju pogojev za pridobitev pravice do poklicne pokojnine, že potekajo aktivnosti, ki bodo zagotovile jasne pravne podlage in posledično nemoteno izvajanje poklicnega upokojevanja.

Te aktivnosti so nujno potrebne zaradi varstva pravic zavarovancev (na primer, pri nekaterih zavarovancih lahko pride do prekinitve delovnega razmerja na podlagi podatkov o izpolnjevanju pogojev za pridobitev poklicne pokojnine) in enake obravnave zavarovancev.

Skoči na vsebino