Obvestilo o zmagovalnem udeležencu javnega natečaja za oblikovanje idejne rešitve celostne podobe Modre zavarovalnice ter pripravo kreativne rešitve njene spletne strani

Nagrada v višini 5.000,00 EUR brez DDV oz. 6.000,00 EUR z DDV za zmagovalno rešitev javnega natečaja: »izbor izvajalca za oblikovanje idejne rešitve celostne podobe Modre zavarovalnice ter priprava kreativne rešitve njene spletne strani« št. KAD/JN-9/2011 se, v prvi fazi, v skladu s 26. točko prvega odstavka 2. člena in 96. do 104. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) podeli zmagovalnemu udeležencu, ki je oddal ponudbo pod šifro BLUS.

Skoči na vsebino