Objavljena letna poročila pokojninskih skladov za 2010

Poslovni cilji pokojninskih skladov v upravljanju Kapitalske družbe, d. d., so bili v letu 2010 usmerjeni v proces doseganja čim višje donosnosti ob upoštevanju sprejemljive ravni tveganja. Uspešno poslovanje pokojninskih skladov je na eni strani rezultat učinkovitega upravljanja, na drugi pa boljših razmer, zlasti na tujih finančnih trgih, ki so beležili porast delniških in obvezniških indeksov. Pokojninski skladi Kapitalske družbe so v letu 2010 dosegli primerljive rezultate z domačo konkurenco. Sklad javnih uslužbencev ZVPSJU je v letu 2010 zabeležil 3,10 %, KVPS 4,39 % in SODPZ 4,12 % donosnost. Donosnost PPS pa je bila zaradi strukture premoženja, v katerem prevladujejo naložbe v slovenske delnice, negativna in je znašala – 7,35 %. Za dodatno pokojnino je konec leta 2010 varčevalo 308.434 zavarovancev/članov, 7.724 zavarovancev pa je prejemalo mesečno ali letno dodatno pokojnino Prvega pokojninskega sklada. Njihova sredstva v upravljanju, namenjena dodatnim pokojninam, so konec leta 2010 znašala 1,060 milijard evrov.p>

Več informacij o poslovanju posameznega sklada v letu 2010 si lahko preberete v objavljenih letnih poročilih. Vsi člani pokojninskih skladov boste povzetke poslovnega poročila sklada prejeli na domači naslov do 15. junija 2011. Povzetke bomo objavili tudi na naši spletni strani.

Letna poročila pokojninskih skladov za leto 2010 so na voljo tudi v elektronski obliki:

Skoči na vsebino